Gyömrői Református Gyülekezet

Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál és a zörgetőnek megnyittatik.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Köszöntjük weblapunkon

IGEHIRDETÉS ...Csűrös András - 2016. szeptember 11.

LEKCIÓ: 19. Zsoltár

TEXTUS: Efézus 1, 17-18.

„világosítsa meg lelki szemeteket…”

Szeretett Gyülekezet!

Még öt évvel ezelőtt Egyiptomban jártunk feleségemmel. A legtitokzatosabb és legnagyobb, Kheopsz piramisban járva, gyakorlatilag guggolva kellett fellépcsőzni a fáraó sírjához. A piramis matematikai közepén található sírban apró lámpa pislákolt, kamerát tilos volt bevinni. A sírkamrában állt egy helyi arab, aki gyorsan pénzt kért tőlünk, először nem is értettük, miért. Előkapott egy aggregátorról működő reflektort, és azzal bevilágította az egész termet. Világosan láttunk mindent. Így már bátran lehetett fényképezkedni. Ez az izgalmas és nevetséges történet jutott eszembe, mikor arról szeretnék beszélni előttetek, hogy Isten miképpen világítja meg életünket, és mi hogyan látjuk világosabban a dolgainkat.

1. Lelki sötétség. Isten hogyan vezet ki belőle?

Bővebben...
 

REFORMÁTUS FÉLÓRA...2016. szeptember 14.

"És elvetlek titeket színem elől, a mint elvetettem mind a ti atyátokfiait, Efraimnak minden magvát. És te ne imádkozzál e népért, se jajszót, se könyörgést ne emelj érettök, és nálam közben ne járj; mert én meg nem hallgatlak téged!" Jeremiás 7,15-16

Ez a Biblia egyik legmegdöbbentőbb Igéje első olvasatra. Úgy tűnik, mintha Isten befejezte volna a kommunikációt a néppel.

Bővebben...
 

HITÉLET...Parókia portál

Hit

Miből áll az én hitem, kiből áll? Emberekből, mondatokból, érzésekből, eseményekből, tapasztalatokból, könyvekből?

Mekkora az én hitem? Elég egyáltalán?

Bővebben...
 

Ablak a Mennyre...Nyitott Templomok Napja....

Ablak a Mennyre - Jakus Ágnes

Koncertekkel, templomi idegenvezetéssel, gyermekfoglalkozásokkal és számos különleges programmal várják az érdeklődőket a református templomok szerte az országban a Nyitott Templomok Napján, szeptember 17-én, szombaton.

Bővebben...
   

IGEHIRDETÉS ...Csűrös András - 2016. szeptember 04.

LEKCIÓ: Efézus 1, 1-15.

TEXTUS: Efézus 1, 5-6.

„Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában.

Bevezetés

A fiatal Octavianus Kr. e. 44-ben hazasietett, hogy otthon legyen a nagy káoszban, ami nagybátyja, Julius Caesar halála kapcsán tört ki. Otthoni rettegésükben hallgatták Caesar végrendeletét. Ebben az állt, hogy a 19 éves Otavianust örökbe fogadta Julius Caesar. A későbbi Augustus császár előtt ekkor nyílt ki a politika világa. Életének egyik legmeghatározóbb lépcsőfoka volt az, hogy a nagy Caesar adoptálta őt, nevére íratta. Ma egy ilyen örökbefogadásról szeretnék szólni. Pontosabban, egy ennél sokkal nagyobbról. Arról, hogy maga Isten fogadott minket gyermekévé. De nem Caesar, hanem Krisztus halálával.

Miért hívjuk egymást testvérnek? Miért nevezi a hívőket sokszor a Szentírás Isten fiainak, gyermekeinek, ha csak Egyszülött gyermeke van?

Bővebben...
 

REFORMÁTUS FÉLÓRA...2016. szeptember 4.

"Nézzétek az ég madarait, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket." Máté 6,26

Jézus semmi másra nem hív fel bennünket, mint hogy nyissuk ki a szemünket! Nézzétek ezeket a lényeket! Minden ott van előttünk, amit el akar mondani. Nézzétek!

Bővebben...
 

Hőseink...

Hadd szóljak egy régi kitüntetettről, Ganz Ábrahámról, akit éppen ma 153 éve választottak Buda díszpolgárává.
parokia.hu
 

Ne bántsd a magyart!

Megvallom, nem nagyon izgattak a kitüntetések, és remélem, ezután sem fognak. Természetesen ismerőseimnek, barátaimnak, kollégáimnak, akiket megtiszteltek, mindig gratulálok, ha egy-egy helyi közösség, tiszteletre méltó társaság vagy akár éppen a kormány vagy az állam megtiszteli díjjal, kitünteti érdeméért.

Most azonban, amikor kitüntetések kapcsán mindenféle zajongás és rajongás támadt, és amúgy magyar módra, afféle közösség-vállalási, illetve elhatárolódási versengés kerekedett, és sokan egész életüket tiltakozó revízió alá veszik, kissé értetlenkedem, hogy azok, akiknek eddig sem volt sok közük egymáshoz, miért ásták ki a csatabárdot és indítottak szimbolikus háborút. Ki tudja, talán hosszú volt a nyár...

Bővebben...
   

REFORMÁTUS FÉLÓRA...2016. augusztus 24.

"Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangéliumért, az megtalálja azt." Márk 8,35

Azt hiszem sokan néztük Imre Géza párbajtőr döntőjét. Sokunkban volt egy kis savanyú szájíz, hogy lehet egy tussal kikapni, micsoda szerencsétlenség? Fájdalmas pillanat volt. Mégis egy gyönyörű jelképpé vált. Mert a saját veszteségeinket láthattuk bele ebbe a helyzetbe. Láthattunk egy férfit, aki tud veszíteni. Valaki így írt róla azon az estén: "Imre Géza két vállára veszi a hátizsákot. Imre Géza felismer egy könyvet. Imre Géza nem tudja, mekkora a bicepszkerülete. Imre Géza nem mutogat a kamerába. Imre Géza nem nyer meg mindent. Imre Gézának fáj. Szomorú. Ma sírni fog. Imre Géza férfi. Olyan, aki miatt nem kell megijedni, ha öregedtél egy évet, vagy nem sikerült valami."

Bővebben...
   

IGEHIRDETÉS ...Cseri Kálmán - 2016. augusztus 14.

OTTHAGYTA A KORSÓT

Alapige: János 4,28-30

"Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek: “Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: vajon nem ez-e a Krisztus?” Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá."

Imádkozzunk!

Köszönjük, hogy minket hívsz most magadhoz. Köszönjük, hogy itt vagy, és ezt nem mi találtuk ki a magunk bátorítására, hanem te ígérted meg, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, ott vagy közöttük. Segíts ezt hinnünk és engedd tapasztalnunk is.

Bővebben...
   

REFORMÁTUS FÉLÓRA...2016. augusztus 11.

"És ezt megtévén, halaknak nagy sokaságát keríték be; szakadoz vala pedig az ő hálójuk." Lukács 5,6

"Felszálla Simon Péter, és kivoná a hálót a partra, a mely tele volt nagy halakkal, százötvenhárommal; és noha ennyi vala, nem szakadozik vala a háló." János 21,11

Péter két halászatáról olvasunk a Bibliában. Az egyiket Lukács, a másikat János írta le. Több különbség is van az első halászat és a második között, amelyet már a feltámadás után tett Péter. Az egyik az, hogy először szakadoztak a hálók, mert nem bírták el a sok halat, de a Feltámadott szavára kivetett háló százötvenhárom halat fogott, és elbírta azt. Mintha a paradicsomi ítélet feleslegessége, a munka hiábavalóságának az átka jelent volna meg az első halászat esetében. Nagyonis emberien érthető az első kép: Hiába halásztak egész éjjel, és aztán a hálók meg képtelenek voltak Isten áldását elhordozni. Péter a második halászat idején mintha már más ember lett volna. Mintha saját halász létét már tényleg messziről nézte volna, szabad távolságban.

Bővebben...
   

IGEHIRDETÉS ...Csűrös András Jakab 2016. augusztus 07.

 

LEKCIÓ: I. Sámuel 15, 10-23.

TEXTUS: Jónás 3, 10.

„Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg.’

Kedves Testvérek! Egy nagyon nehéz téma került elénk Jónás könyve alapján. Mégpedig az, hogy Isten megbánja Ninive elpusztításának tervét. Az Úr, a változhatatlan, a Mindenható meggondolja magát. Ezt fogjuk ma körbejárni, hogyan is van ez. Körbejárni, és eközben egyre inkább megvilágítani, mit is jelenthet itt a kifejezés. Óvatosak leszünk, mert Isten személyéről nem lehet nagyzoltan beszélni, csak úgy, mintha forró talajon járnánk.

Bővebben...
   

A Himnuszról újra...Bogárdi Szabó István

Néhány napja az egyik napilap „Vélemény” rovatában hangzatos írás jelent meg a Himnuszunk ellen. A szerző annak a véleményének ad hangot, hogy a Himnuszt hallgatva mindegyre azt érzi, hogy „a magyarság lelke egyszer s mindenkorra jóvátehetetlenül megtört”.

Aztán nagy dérrel-dúrral, pár röpke, csattogós sorral két évszázad magyar sorsát foglalja össze, bizonyítandó, hogy minden mai nyomorúságunkat a Himnusz nyakába kell varrnunk.  És javaslattal is él: cseréljük ki a Himnuszt a Szózatra, és afféle költői, nemzettudati, zenei, vallási és polgárvallási versenyt rendezve Vörösmarty-t hirdeti ki győztesnek, mint afféle biztos zsűrielnök. A harsány írás bennem nem is olyan régi dolgokat idéz. Előbb, de kevésbé azt a tudóst, aki pár évtizede terjedelmes és alapos munkában foglalta össze kutatómunkája izgalmas megállapításait, a nemzeti közösségek történelmi habitusának egybevetését. Sokkal inkább azt a szólamot hallom itt újra felcsendülni, amit vagy két évtizede pöttyentettek a fülünkbe az egyik politikai párt prominensei, akik azzal a javaslattal álltak elő, hogy legyen egy új himnuszunk, mintha nemzeti imádságunk, Kölcsei és Erkel alkotása valamiféle pártállami termék lett volna.

Bővebben...
 

IGEHIRDETÉS ...Csűrös Varga Vanda 2016. július 31..

Alapige: Jónás 3:1-2. Az Úr másodszor is szólt Jónáshoz: Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked! Jónás 3, 1-9 Isten különleges kegyelme, hogy kellek az Istennek!

Reményik Sándor: Kegyelem

Először sírsz. Azután átkozódsz. Aztán imádkozol. Aztán megfeszíted Körömszakadtig maradék-erőd. Akarsz, egetostromló akarattal –S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, Szótalanul, gondolattalanul Mondod magadnak: mindegy, mindhiába: A bűn, a betegség, a nyomorúság, A mindennapi szörnyű szürkeség Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!

S akkor – magától – megnyílik az ég, Mely nem tárult ki átokra, imára, Erő, akarat, kétségbeesés, Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég, S egy pici csillag sétál szembe véled, S olyan közel jön, szépen mosolyogva, Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

Akkor – magától – szűnik a vihar, Akkor – magától – minden elcsitul, Akkor – magától – éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán

Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.

Ez a magától: ez a Kegyelem.

Bővebben...
 
További cikkeink...

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


1. oldal / 74

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85
fejkep_gyomro02.jpg