Gyömrői Református Gyülekezet

Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál és a zörgetőnek megnyittatik.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Köszöntjük weblapunkon

Cseri Kálmán - Igehirdetés 2017. január 22.

 

“HA AZ ÚR AKARJA…”

Lekció: Lukács 13,1-9

Alapige: Jakab 4,13-16

“Tehát akik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk; azt sem tudjátok, mit hoz a holnap! Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban: minden ilyen kérkedés gonosz.”

 

Imádkozzunk!

Köszönjünk, Istenünk, hogy jó pásztorunk voltál az elmúlt héten is. Köszönjük, hogy akkor is gondoskodsz rólunk, ha azt nem érdemeljük meg, akkor is ajándékokat adsz, ha eszünkbe sem jut, hogy megköszönjünk neked.

Köszönjük, hogy körülvettél oltalmaddal, elkészítetted az igét is akár táplálkoztunk azzal, akár nem. Köszönjük, hogy bármikor elérhettünk egyszerű imádságunkkal. Köszönjük, hogy közel vagy mindenkihez, akinek megtört a szíve, és aki téged keres és nálad keres oltalmat.

Bővebben...
 

BIBLIA MÚZEUM MEGNYITÓ

A legmodernebb könyv

A Biblia az a könyv, amelynek ismerete nélkül nem lennének keresztyén közösségek, sem európai és magyar kultúra – mondta Balog Zoltán, református lelkipásztor, az emberi erőforrások minisztere a Bibliamúzeum csütörtöki átadóján. A múzeum mintegy 300 négyzetméteren mutatja be a Biblia világát Budapest szívében, a Ráday utca 28. szám alatt.

Bővebben...
 

BIBLIA MÚZEUM MEGNYITÓ

A legmodernebb könyv

A Biblia az a könyv, amelynek ismerete nélkül nem lennének keresztyén közösségek, sem európai és magyar kultúra – mondta Balog Zoltán, református lelkipásztor, az emberi erőforrások minisztere a Bibliamúzeum csütörtöki átadóján. A múzeum mintegy 300 négyzetméteren mutatja be a Biblia világát Budapest szívében, a Ráday utca 28. szám alatt.

Bővebben...
 

Ökomenikus - imahét - KRISZTUS ÜNNEP

Krisztus kiengesztelő és megbékélésre hívó szeretete (2Kor 5,14-20) a témája a 2017-es ökumenikus imahétnek. Katolikusok, protestánsok és ortodoxok világszerte közösen imádkoznak a Krisztus-hívők egységéért január 15. és 22. között.

A keresztyének egységéért meghirdetett nyolc napos imamozgalmat az Egyházak Világtanácsa és a katolikus egyház közösen szervezi. Annak tematikáját a reformáció jubileumi évére Luther Márton szülőhazájában dolgozták ki. „Jó tudni, hogy a protestáns egyházak együtt imádkoznak ebben az esztendôben is a testvéregyházakkal, így a Katolikus Egyházzal is" – fogalmaz Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke és Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a magyar nyelvre lefordított imaheti füzet bevezetőjében.

Németország az idei témaadó

Luther Márton 1517-ben nyilvánossá tette 95 tételét, amelyben aggodalmát fejezte ki kora egyházának visszaélései miatt. A reformációnak, ennek a kulcsfontosságú eseménynek, amely évszázadokon át befolyásolta a nyugati egyház életét, kiindulópontja volt a protestáns felekezetek létrejöttének, 2017-ben lesz az ötszáz éves évfordulója. Németországi Protestáns Egyház (EKD) már 2008 óta készül erre az évfordulóra, minden évben más és más reformációi témára összpontosítva, mint például: reformáció és politika, vagy reformáció és oktatás. Az EKD különböző ökumenikus partnereit is meghívta, hogy segítsenek közösen emlékezni az 1517-es eseményekre.

Bővebben...
   

Újévi lelkészértekezlet Dunamelléken

 

Zsúfolásig megtelt a református templomok többsége karácsonykor. Idén ünnepeljük a reformáció ötszázadik és a II. Helvét Hitvallás négyszázötvenedik évfordulóját. Főjegyzőt, két esperest, valamint presbitériumokat választanak a Dunamelléki Református Egyházkerületben 2017-ben – a többi közt ezekről is szólt Bogárdi Szabó István református püspök az egyházkerület hagyományos újévi lelkészértekezletén Budapesten.

Az egyházkerület püspöke újévi beszédében köszönetet mondott a lelkipásztoroknak helytállásukért, fáradozásukért, hűségükért.
– Tisztában vagyok azzal, hogy ki-ki a saját szolgálatában roppant terheket hordoz – fogalmazott Bogárdi Szabó István.

Bővebben...
 

REFORMÁCIÓ - EMLÉKÉV - MEGNYITÓ

Egy asztal körül

„A reformáció egyszerre hálaadás és kritikus szembenézés önmagunkkal”

„A reformáció civilizációs korszakalkotó szerepe abban rejlik, hogy meghirdette az emberi gondolkodás szabadságát, az egyén méltóságát és felelősségét, minden ember egyenlőségét Isten szemében” – mondta Kövér László házelnök a reformációi emlékév állami megnyitóján.

A Művészetek Palotájában tartott, január 6-i ünnepélyes alkalmon részt vettek a protestáns egyházak és az állam képviselői is. A szervezők az „Egy asztal körül” címet adták a megnyitónak, ezzel is szimbolizálva a reformáció magyarságra gyakorolt hatását.

Bővebben...
 

...2017 van!

2017 van!
Csak ízlelgetem ezt az évszámot…Valami elmúlt, s valami elkezdődött.
Ami elmúlt, azon változtatni már nem tudunk… Ami előttünk van…, nos ott van lehetőségünk.
Azt olvassuk a Bibliában:
2Kor 5:17 Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.
Bővebben...
 
 

Cseri Kálmán - Igehirdetés 2017. január 1.

KIJELENTÉST KAPTAK

Alapige: Máté 2,12

"Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba."

Imádkozzunk!

Örökkévaló Istenünk, te kívül állsz az időn, mi pedig be vagyunk szorítva tér és idő korlátaiba, de köszönjük, hogy innen is adsz nekünk kitekintést az örökkévalóságba.

Magasztalunk téged, aki létének nincs kezdete és nincs vége.

Megvalljuk, hogy az életünket feldarabolja az idő. Neked adunk hálát azért, hogy elindulhatunk ennek az új esztendőnek az útján. Valljuk, Urunk, hogy csak a te nagy kegyelmed, hogy még nincs végünk.

Köszönjük, hogy abban, hogy ma reggel itt dicsőíthetünk téged együtt, és segítségül hívhatjuk a te nagy nevedet, benne van a te ígéreted is, hogy még terved van velünk. Köszönjük, ha még feladatokat készítettél a számunkra. Köszönjük, hogy ajándékokat készítettél el nekünk. Köszönjük különösen azt, hogy nem fogyott el a türelmed és még munkálkodni akarsz bennünk.

Bővebben...
   

Cseri Kálmán - Igehirdetés 2016. december 31.

MEGSZABOTT IDŐ

Alapige: Prédikátor 3,1-8

"Mindennek megszabott ideje van, és megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.
Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak.
Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének.
Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak.
Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek.
Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek........

Bővebben...
 

Karácsonyi kötelességszegők...

 

Isten az egyetlen, akiért érdemes önmagunkkal szembenéznünk. Az üdvösség ügye az, amiért Krisztus karácsonykor a szemünkbe néz – fogalmazott Bogárdi Szabó István református püspök, a zsinat lelkészi elnöke karácsonyi igehirdetésében.

Bogárdi Szabó István Lukács evangéliuma 2. fejezetének 17. és 18. verse alapján hirdette az Igét a budahegyvidéki református templomban.

102 évvel ezelőtt a nyugati fronton, karácsony napján kötelességszegést követtek el a katonák, akik kimásztak a lövészárkokból, és barátkozni kezdtek a frontvonalak közötti területen: ajándékokat adtak, átölelték egymást. Néhányan fociztak, mások pedig papot kértek, hogy eltemessék halottaikat. Ők voltak a modern kor pásztorai, a kötelességszegő katonák – mondta Bogárdi Szabó István református püspök, a zsinat lelkészi elnöke.

Bővebben...
   

Talákozások ISTENE...

Micsoda, kicsoda az ember? Találkozások szőtte lét.

„Mert az Énné-létel elválaszthatatlanul össze van kapcsolva a Te-vel, akit megszólítok, s aki megszólít. Ez a –legtöbbször kiszámíthatatlan – történés egy találkozásban, dialógusban megy végbe. Az ember a Te által lesz Én-né. Az átellenben álló jön és tovatűnik, viszony-történések összesűrűsödnek és szétporladnak, s e váltakozásban, minden fordulatnál növekedve tisztul az Én-tudat”
Martin Buber

Micsoda, kicsoda az ember? Találkozások szőtte lét.

Bővebben...
 

Gyertyák sora...

 


Eljutni a Nagy Kérdezőhöz, aki azért hallgat, mert a kérdőjel utáni szünetet tartja, s a kérdés az: "Látod"?

Hit
Napokkal ezelőtt kezem ügyébe akadt egy régészeti újságriport. Bár a feltárás egy különben mesés nevű és a maga valóságában is lenyűgöző szépségű földrajzi helyen zajlott, az első sornál jóformán teljesen megakadtam és a cikk további olvasásáról is letettem. Ez a fontos szövegrész így hangzott: "… városától 12 napi járóföldre…"

Bővebben...
   

Siessünk, ne késsünk!"

Siessünk, ne késsünk!"

 

Az újszülött Jézus nem oda érkezik, ahol az irgalmasok és a jószívűek mindent elkészítenek neki, hanem oda, ahol semmi sincs kész.

Jaj, Istenem, sose készülök el! Felkeltem hajnalban, hogy megsüssem a zserbót, de akkor jöttem rá, hogy kifogyott a cukor, úgyhogy hiába keltem ilyen korán. Most meg, hogy kinyitott a bolt, nincs időm leszaladni, mert mindjárt indulnom kell. Le vagyok maradva az ajándékokkal is, meg aztán... már megint csöng ez a telefon, hú, most látom, anyám hív megint, vissza kellett volna még tegnap hívnom, de elfelejtettem, biztos megorrolt rám, ki kellene engesztelnem, de erre most igazán nincs időm. Hova tettem a kulcsot, mért nincs a zárban? Ha elmegy a busz az orrom előtt, megint elkések, magyarázkodnom kell, bár most már mondhatok, amit akarok, úgysem hiszik el..."

Bővebben...
   

AZ IGAZI VILÁGOSSÁG

– Kiss Sámson Endre református lelkész gondolatai advent negyedik vasárnapján.

Szeretem a meséket. A mesében szétválnak a világosság és sötétség erői. Valaki vagy ilyen, vagy olyan. A mesékben egyértelmű, hol húzódnak a határvonalak

Szeretem a meséket. A mesékben szinte mindig egyértelmű, ki a jó és ki a rossz. Aki jó, az nagyon jó – még ha nem tökéletes is –, aki pedig rossz, az velejéig gonosz. Tudjuk, hogy míg a szépséges királykisasszonyt meg kell mentenünk, a vasorrú banyától óvakodnunk kell. Tudjuk, hogy a hobbitok és a tündék a jó oldalán, az orkok pedig a gonosz szolgálatában állnak. A mesében szétválnak a világosság és sötétség erői. Valaki vagy ilyen, vagy olyan. A mesékben egyértelmű, hol húzódnak a határvonalak.

Bővebben...
 
További cikkeink...

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


1. oldal / 76

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85
fejkep_gyomro03.jpg