Gyömrői Református Gyülekezet

Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál és a zörgetőnek megnyittatik.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Köszöntjük weblapunkon

Igehirdetés - Csűrös András 2017. március 19.

LEKCIÓ: JÁNOS 18, 28-40. TEXTUS: MÁTÉ 27. 24-26.

Kedves Testvérek!

Egy magát megnevezni nem kívánó városban a polgármestert a sok helyi „Döntésképtelen Károlynak” csúfolta. Elég hosszú név, de egyben érdekes is. Ma Pilátusról lesz szó, aki közel sem volt egy „döntésképtelen Károly”, mégis történetünkben nem tud egyről a kettőre jutni.

Két hete a római századosról, múlt héten Pilátus feleségéről, most pedig Pilátusról lesz szó. Így körbe is jártuk a Passiótörténet római, pogány mellékszereplőit. A százados látta és hitt, Pilátus felesége gyötrődött miatta álmában, és vallotta, hogy ártatlan. Pontius Pilátus pedig beszélt vele, látta és hallotta. Hármójuk közül neki adatott a legtöbb, s ehhez képest ő jutott a legkevesebbre. Egy olyan életről van szó, amely nem tud egyről a kettőre jutni…

Bővebben...
 

Igehirdetés - Csűrös András 2017. március 12


LEKCIÓ: JÓB 4, 12-17. TEXTUS: MÁTÉ 27, 19.

 

Kedves Testvéreim! (Az elmúlt héten az interneten sorra keringett egy videó, miszerint a BBC élő adásában egy külpolitikai szakértővel készítettek riportot. A komoly interjú közben a szakértő gyermekei bejöttek az adásba, majd a felesége is berontott és gyorsan kirángatta a gyerekeket. Feleségem jót kacagott ezen a videón, én inkább ideges lettem tőle, mert hasonló esetek jutottak eszembe. Munka közben jelenik meg a család, s ez történt Pilátussal is.)

Múlt héten kezdődött sorozatunk, a Passió mellékszereplői, folytatódik ma. Szorosan illeszkedik előző vasárnapi témánkhoz, a római századoshoz. Hiszen ebben a történetben a katona után egy újabb pogány jelenik meg, s szinte ugyanazt mondják „igaz ember volt”. Érdekes, hogy Pilátus felesége az egyetlen római nő, aki megszólal az evangéliumokban.

Bővebben...
 

LELKÉSZBEIKTATÁS 2017. FEBRUÁR 26.

Élő szövet

Jakus Ágnes

Nemrégiben iktatták be hivatalába Csűrös András Jakab lelkipásztort a gyömrői református gyülekezetben. Nejével, Csűrös-Varga Vanda beosztott lelkésszel együtt nagy lehetőségek előtt álló közösség pásztorlását kezdték el – nyilatkozta portálunknak a gyülekezetvezető.

Iskolalelkészből lett gyülekezeti lelkész Csűrös András, aki feleségével és akkor másfél éves gyermekükkel együtt tavaly nyár elején költöztek a Pest megyei Gyömrőre a helyi református gyülekezet meghívására.
Munkahelyváltás, új otthon kialakítása és az új szolgálat kihívásai előtt állt a fiatal család, mégsem viselte meg őket nagyon a változás – számolt be a Parókia portálnak Csűrös András, aki addig a budafoki református gyülekezet általános iskolájában látta el a lelkészi teendőket. „Nehéz volt elbúcsúznunk korábbi, szeretett gyülekezetünktől. Szerettem intézményi lelkész lenni, és nem fontolgattuk, hogy eljövünk Budafokról, ahol a feleségem is beosztott lelkészként szolgált. Ám miután megkeresett minket a gyömrői református gyülekezet, többször ellátogattunk ide, és megszerettük ezt a várost, a közösséget, a templomot. Isten folyton megerősítette ezt a jó érzésünket, Igék és mindenféle egyezés által, úgyhogy örömmel és lelkesedéssel jöttünk.”

Bővebben...
   

Igehirdetés - Csűrös Varga Vanda 2017. március 5.

Lekció: Ézsaiás 40: 3-5

Alapige: Lukács 23:47.

"Amikor a százados látta, ami történt, dicsőítette Istent, és így szólt: "Ez az ember valóban igaz volt."

Kedves Testvérek!

A böjt első vasárnapján vagyunk, bármennyire is döbbenetes – legalábbis nekem. Ilyenkor a keresztény ember automatikusan a Húsvétra tekint és önmagára, készülődik. Segítve készülődésünket a böjti vasárnapokon a Húsvéti történet mellékszereplőit vesszük majd sorra. Mai napon a kereszt tövében álló századossal nyitjuk meg a sorozatot.

Bővebben...
 

LELKÉSZBEIKTATÁS 2017. FEBRUÁR 26.

dr. Szabó István püspök úr megáldja a lelkész-házaspárt az ünnepélyes beiktatás alkalmából.

   

Igehirdetés - Csűrös András 2017.

LEKCIÓ: Apostolok Cselekedetei 3, 1-10.

TEXTUS: II. Timótheus 1, 7.

"Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

A hosszabb Igeszakasz, amit felolvastam, az egyik kedvenc bibliai történetem. Azt gondolom, minden benne van, s ha a Biblia lapjai közül csak ez az egy maradt volna meg, valami furcsa módon, én akkor is szívesen lennék keresztyén. Nagyon szép a magyar vonatkozása is, hiszen Károli Gáspár innen vette a gondolatát a Bibliája elejére. „Ezüstöm és aranyom nincsen, amim van, azt adom neked, ti. egy magyar nyelvű Bibliát.”

Az elmúlt héten a konfirmáción és a felnőttkonfirmáción is a Szentlélekhez érkeztünk el. A felnőttek között komoly kérdéseket vetett föl, hogy Ő miképpen személy, a gyerekeknél pedig gyanúsan nem volt kérdés, ami bennem vetett fel komoly kérdéseket.

Ma a Szentlélek pár velejáróját nézzük meg, amely úgy kíséri Őt el, mint királyt a testőrség, vagy a pápát a svájci gárdisták. Adná magát, hogy Igénk kapcsán külön beszéljek az erő, a szeretet és a józanságról. Ám inkább arról szólnék, hogy e három egymás mellett van, s kiegészítően hat egymásra.

Bővebben...
 

Igehirdetés - Csűrös András 2017.

LEKCIÓ: I. Mózes 19, 1-6. 9.-17.

TEXTUS: Lukács 6, 47-49. és 7, 1-10.

Szeretett Testvéreim! Két hosszú Igeszakasz néz farkasszemet egymással. Mindkettő történetnek a nyitánya, hogy egy-egy ember részt vesz egy város életében. Mind a kettő ember fontos Istennek. Az egyik városban viszont az Istennek fontos ember még családját is elveszíti, a másikban pedig nagy hírű lesz hitéről, és becsben tartják őt. Nézzük meg, miképpen szólít meg minket Isten a két életút közti feszültség által!

Bővebben...
     

Elhunyt Cseri Kálmán

Életének hetvennyolcadik évében, február 13-án megtért Teremtőjéhez Cseri Kálmán nyugalmazott református lelkipásztor.

Cseri Kálmán 1939. április 30-án született Kecskeméten, 1962-ben szerzett lelkészi oklevelet Budapesten. Cecén, majd a budahegyvidéki gyülekezetben volt segédlelkész, 1971-től nyugdíjba vonulásáig – harminckilenc éven át – a Budapest-Pasaréti Református Egyházközség lelkészeként szolgált.

„Fő törekvése az volt, hogy az örök evangéliumot a mai ember számára is érthetően hirdesse, lehetőleg szép magyar nyelven" – olvasható a több mint nyolcszáz igehirdetését hozzáférhetővé tevő weboldalon. Emellett számos bibliai témájú könyv szerzője, népszerű áhítatos könyve A kegyelem harmatja címmel jelent meg.

Augusztus 20-a alkalmából Magyar Érdemrend tisztikereszt kitüntetést vehetett át, idén januárban pedig a Károli Gáspár Református Egyetem tiszteletbeli doktora címet vehette át.

Bővebben...
 

Kettős jubileumot ünnepelünk

„Az évforduló emlékeztet célkitűzéseinkre: azt kell munkálnunk, hogy a keresztyének a hit élő forrásához, Isten kegyelméhez találjanak” – fogalmazott Bogárdi Szabó István püspök január 31-én Debrecenben.

A Magyar Református Egyház reformációi jubileumi évét megnyitó istentisztelet előtt az emlékév jelentőségéről és programjairól tartottak sajtótájékoztatót. „Reméljük, ezek találkozási felületet biztosítanak a reformáció örökségével, mely ma is megújíthat bennünket” – tette hozzá Fekete Károly tiszántúli püspök. Az eseményen részt vett Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár és Papp László debreceni polgármester is.

Bővebben...
   

Igehirdetés - Csűrös András 2017. január 29.

A HÍR

TEXTUS: Máté 10, 40.

"Aki titeket befogad, az engem fogad be, és aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött emgem"

A legenda szerint a marathoni csata után Pheidippidész nevű futó a csata helyszínétől elfutott Athénba, hogy hírül vigye a csata végkimenetelét. Győztünk! – mondta az athénieknek, majd holtan rogyott össze. Az ókori futó vitte a hírt, a nagy hírt, s ezért életét adta. Győztünk. Ma egy másik nagy hírről lesz szó. A nagy hírről, amit nekünk kell vinni a világba. „Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” (I. János 5, 4.)

1. Kiket küld ki? A küldés lényegének meghatározása.

Bővebben...
 

Nem titkolom el kegyelmedet!

Szabad-e nekünk a reformációt ünnepelni?

Lekció: Zsoltár 40: 8-12; 1Thessz 3

Imádkozzunk: Magasztalunk, mennyei atyánk, hogy megegyengetted az utat hozzánk kegyelmedből a mi Urunk Jézus Krisztusunk által. Ő testet öltött, közöttünk járt, megfeszíttetett, meghalt, feltámadott és most mennyei dicsőségedben a jobbodon ül, és ezt a hálaadásunkat és könyörgésünket is hathatóssá teszi előtted. Igen, az ő nevében jövünk hozzád hálát adni, érette és általa kérünk, hogy segíts meg bennünket minden szükségünkben. Kérünk, hogy Szent Lelked által pótold ki hitünk hiányait és készíts nekünk utat egymás szívéhez is, hogy mint megbékélt gyermekeid egymás iránt is szeretettel legyünk, egymásnak rendelkezésére álljunk minden jóval és igazsággal. Megvalljuk gyengeségeinket, önmagunkra hajló szívünk minden bűnét, kicsinyhitűségünket, szeretetlenségünket. De hisszük, hogy Krisztusért eltörlöd minden vétkünket, feloldozol és megszabadítasz és megújítasz az új emberben. Megnyitjuk hát szívünket, lelküket, hívunk szent hívással, várunk szent sóvárgással! Jöjj közénk Lelked által, áldj meg szent akaratod bősége szerint. Ámen

Textus:
Akkor azt mondtam: Ímé, jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben; ímé, nem tartom vissza ajkamat, te tudod, óh Uram! Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet; nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat.

Bővebben...
   

Mátraházi beszámoló....

Hideg, havas, borús napra ébredtünk. Az indulás napja, amikor a gyülekezettel a mátraházi üdülőbe készültünk a családi hétvégére. Ahogy teltek az órák és hallgattuk a híreket egyre izgatottabbak lettünk, hiszen mindenhonnan az jött, hogy járhatatlanná válnak lassan az utak, rosszak az útviszonyok, lassabb menetidővel közlekednek a buszok stb. Aztán mentek a telefonok érdeklődtünk a lelkipásztornál, közben röppentek az instant imák hogy mégis mindezek ellenére elindulhassunk. végül mindenki az indulás mellett dönt, kivisz minket az Úr a komfortzónánkból és mozgásra késztet. Indulj el,mert én jó dolgot készítettem neked, én előtted megyek és mindent elrendezek. az emberi látásunk rövidlátó, csak azt látja sokszor ami a közel van, nehéz messzebbre nézni. Kell a szemüveg , amin keresztül láthatjuk a távolabbi dolgokat, az Úr szemén keresztül minden nehézség, minden pillanatnyi gond át tud változni, lehetőséggé, pozitív tapasztalássá. ezt élhettem át én is ezen a hétvégén. A hó és hideg fenn már áldássá vált, főleg gyerekeink számára. a gyönyörű kilátás, ahonnan messzire elláthattunk mind isten csodálatos teremtő erejét visszhangozták.

A történet, amin keresztül közelebb kerülhettünk a gyülekezeti tagokkal egymáshoz, és jobban megismerhettük talán magunkat is a János evangéliumából a 9.részből a vakon született meggyógyítása volt.

Kisebb csoportokban beszélgethettünk az igéről, saját életünkben kutathattunk példák után.

Bővebben...
   

Cseri Kálmán - Igehirdetés 2017. január 22.

 

“HA AZ ÚR AKARJA…”

Lekció: Lukács 13,1-9

Alapige: Jakab 4,13-16

“Tehát akik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk; azt sem tudjátok, mit hoz a holnap! Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban: minden ilyen kérkedés gonosz.”

 

Imádkozzunk!

Köszönjünk, Istenünk, hogy jó pásztorunk voltál az elmúlt héten is. Köszönjük, hogy akkor is gondoskodsz rólunk, ha azt nem érdemeljük meg, akkor is ajándékokat adsz, ha eszünkbe sem jut, hogy megköszönjünk neked.

Köszönjük, hogy körülvettél oltalmaddal, elkészítetted az igét is akár táplálkoztunk azzal, akár nem. Köszönjük, hogy bármikor elérhettünk egyszerű imádságunkkal. Köszönjük, hogy közel vagy mindenkihez, akinek megtört a szíve, és aki téged keres és nálad keres oltalmat.

Bővebben...
 
További cikkeink...

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


1. oldal / 77

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85
fejkep_gyomro03.jpg