Gyömrői Református Gyülekezet

Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál és a zörgetőnek megnyittatik.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Köszöntjük weblapunkon

REFORMÁTUS FÉLÓRA...2016. augusztus 24.

"Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangéliumért, az megtalálja azt." Márk 8,35

Azt hiszem sokan néztük Imre Géza párbajtőr döntőjét. Sokunkban volt egy kis savanyú szájíz, hogy lehet egy tussal kikapni, micsoda szerencsétlenség? Fájdalmas pillanat volt. Mégis egy gyönyörű jelképpé vált. Mert a saját veszteségeinket láthattuk bele ebbe a helyzetbe. Láthattunk egy férfit, aki tud veszíteni. Valaki így írt róla azon az estén: "Imre Géza két vállára veszi a hátizsákot. Imre Géza felismer egy könyvet. Imre Géza nem tudja, mekkora a bicepszkerülete. Imre Géza nem mutogat a kamerába. Imre Géza nem nyer meg mindent. Imre Gézának fáj. Szomorú. Ma sírni fog. Imre Géza férfi. Olyan, aki miatt nem kell megijedni, ha öregedtél egy évet, vagy nem sikerült valami."

Bővebben...
 

IGEHIRDETÉS ...Cseri Kálmán - 2016. augusztus 14.

OTTHAGYTA A KORSÓT

Alapige: János 4,28-30

"Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek: “Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: vajon nem ez-e a Krisztus?” Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá."

Imádkozzunk!

Köszönjük, hogy minket hívsz most magadhoz. Köszönjük, hogy itt vagy, és ezt nem mi találtuk ki a magunk bátorítására, hanem te ígérted meg, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, ott vagy közöttük. Segíts ezt hinnünk és engedd tapasztalnunk is.

Bővebben...
 
 

REFORMÁTUS FÉLÓRA...2016. augusztus 11.

"És ezt megtévén, halaknak nagy sokaságát keríték be; szakadoz vala pedig az ő hálójuk." Lukács 5,6

"Felszálla Simon Péter, és kivoná a hálót a partra, a mely tele volt nagy halakkal, százötvenhárommal; és noha ennyi vala, nem szakadozik vala a háló." János 21,11

Péter két halászatáról olvasunk a Bibliában. Az egyiket Lukács, a másikat János írta le. Több különbség is van az első halászat és a második között, amelyet már a feltámadás után tett Péter. Az egyik az, hogy először szakadoztak a hálók, mert nem bírták el a sok halat, de a Feltámadott szavára kivetett háló százötvenhárom halat fogott, és elbírta azt. Mintha a paradicsomi ítélet feleslegessége, a munka hiábavalóságának az átka jelent volna meg az első halászat esetében. Nagyonis emberien érthető az első kép: Hiába halásztak egész éjjel, és aztán a hálók meg képtelenek voltak Isten áldását elhordozni. Péter a második halászat idején mintha már más ember lett volna. Mintha saját halász létét már tényleg messziről nézte volna, szabad távolságban.

Bővebben...
   

IGEHIRDETÉS ...Csűrös András Jakab 2016. augusztus 07.

 

LEKCIÓ: I. Sámuel 15, 10-23.

TEXTUS: Jónás 3, 10.

„Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg.’

Kedves Testvérek! Egy nagyon nehéz téma került elénk Jónás könyve alapján. Mégpedig az, hogy Isten megbánja Ninive elpusztításának tervét. Az Úr, a változhatatlan, a Mindenható meggondolja magát. Ezt fogjuk ma körbejárni, hogyan is van ez. Körbejárni, és eközben egyre inkább megvilágítani, mit is jelenthet itt a kifejezés. Óvatosak leszünk, mert Isten személyéről nem lehet nagyzoltan beszélni, csak úgy, mintha forró talajon járnánk.

Bővebben...
   

A Himnuszról újra...Bogárdi Szabó István

Néhány napja az egyik napilap „Vélemény” rovatában hangzatos írás jelent meg a Himnuszunk ellen. A szerző annak a véleményének ad hangot, hogy a Himnuszt hallgatva mindegyre azt érzi, hogy „a magyarság lelke egyszer s mindenkorra jóvátehetetlenül megtört”.

Aztán nagy dérrel-dúrral, pár röpke, csattogós sorral két évszázad magyar sorsát foglalja össze, bizonyítandó, hogy minden mai nyomorúságunkat a Himnusz nyakába kell varrnunk.  És javaslattal is él: cseréljük ki a Himnuszt a Szózatra, és afféle költői, nemzettudati, zenei, vallási és polgárvallási versenyt rendezve Vörösmarty-t hirdeti ki győztesnek, mint afféle biztos zsűrielnök. A harsány írás bennem nem is olyan régi dolgokat idéz. Előbb, de kevésbé azt a tudóst, aki pár évtizede terjedelmes és alapos munkában foglalta össze kutatómunkája izgalmas megállapításait, a nemzeti közösségek történelmi habitusának egybevetését. Sokkal inkább azt a szólamot hallom itt újra felcsendülni, amit vagy két évtizede pöttyentettek a fülünkbe az egyik politikai párt prominensei, akik azzal a javaslattal álltak elő, hogy legyen egy új himnuszunk, mintha nemzeti imádságunk, Kölcsei és Erkel alkotása valamiféle pártállami termék lett volna.

Bővebben...
 

IGEHIRDETÉS ...Csűrös Varga Vanda 2016. július 31..

Alapige: Jónás 3:1-2. Az Úr másodszor is szólt Jónáshoz: Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked! Jónás 3, 1-9 Isten különleges kegyelme, hogy kellek az Istennek!

Reményik Sándor: Kegyelem

Először sírsz. Azután átkozódsz. Aztán imádkozol. Aztán megfeszíted Körömszakadtig maradék-erőd. Akarsz, egetostromló akarattal –S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, Szótalanul, gondolattalanul Mondod magadnak: mindegy, mindhiába: A bűn, a betegség, a nyomorúság, A mindennapi szörnyű szürkeség Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!

S akkor – magától – megnyílik az ég, Mely nem tárult ki átokra, imára, Erő, akarat, kétségbeesés, Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég, S egy pici csillag sétál szembe véled, S olyan közel jön, szépen mosolyogva, Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

Akkor – magától – szűnik a vihar, Akkor – magától – minden elcsitul, Akkor – magától – éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán

Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.

Ez a magától: ez a Kegyelem.

Bővebben...
   

REFORMÁTUS FÉLÓRA...2016. július 21.

"Mikor aztán megebédelének, monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia: jobban szeretsz-é engem ezeknél? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy szeretlek téged! Monda néki: Legeltesd az én bárányaimat! Mikor ifjabb voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. Mikor idősebb leszel, más övez fel téged, és odavisz, ahova nem akarod." János 21,15

Az ember végtelenül vágyik arra a világra, amely ívesen felfelé halad. Most gyenge vagyok, de majd edzek és edzek, aztán egyre erősebb leszek. Elérem a célt, megnyerem a versenyt, és akkor jó lesz! Pedig az élet tele van kudarccal, sőt szinte csak abból áll. Péter elesése után jön a jézusi kérdés: Szeretsz-e engem? Te Péter, te megtorpanó, te elbukó, te, aki azt hitted, hogy szaladsz, és kiderül, hogy képtelen vagy rá. Szeretsz-e engem? És Péter mintha ezt válaszolná: Uram, most már látom magam, most már tudom, hogy nem tudlak úgy követni, ahogyan kellene, ahogyan szeretnélek.

Bővebben...
   

IGEHIRDETÉS ...Csűrös András Jakab 2016. július 24.

LEKCIÓ: Jónás 2.

TEXTUS: Jónás 2, 10.

„De én hálaéneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás!

„Az önző mindig csak magának élt, de végül átok ül reá. A mélybe kétszer szállt alá, nyom nélkül fedte el a rög, lelkéért senki sem könyörög.” Walter Scott gyönyörű szavai válnak igazzá Jónás prófétára.

Kedves Testvérek! Mai istentiszteletünkön középpontban az az Igerész van, amikor Jónás a nagy halban imádkozik. Ez az Ige több szempontból is rendkívül érdekes.

Egyrészről a Jónás könyve végig cselekmény-központú, a próféta keveset szólal meg benne – kivéve a második részt, ami költői magasságokba emeli a könyvet, és a zsoltárokhoz teszi hasonlóvá a próféta imádságát.

Jónás könyvének egyetlen része, mely nem a történetet írja le, hanem a mélységben megszólal maga a próféta. Igazán mélyek a gondolatai, mondhatnánk gyengén viccelődve. Az imádság középpontjában a vége áll, a szabadulás témája. Jónás történetének talán legismertebb része, egyben biológiailag a legproblémásabb is.

De még egyszer szeretném kifejteni, hogy ez egy olyan kép a történetben, ami a halált, a mélységet, a teljes sötétséget mutatja be, nem pedig arról beszél, miképpen tud egy ember három napig ellenni egy nagy halban.

Mivel a Biblia nem biológia tankönyv, hanem Isten kijelentésének gyűjteménye, ezért az Igének erre a részére figyeljünk, semmint az előbbire.

Bővebben...
   

REFORMÁTUS FÉLÓRA...2016. július 25.

"És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképen cselekedjetek azokkal. Mert ha csak azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, a kik őket szeretik. És ha csak azokkal tesztek jól, a kik veletek jól tesznek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanazt cselekszik. És ha csak azoknak adtok kölcsönt, a kiktől reménylitek, hogy visszakapjátok, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván; és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos Istennek fiai lesztek." Lukács 6,31-35

Régi közmondás, hogy ha ellenséget akarsz szerezni, legjobb kölcsön adni. Ha a mai gazdasági mechanizmusokat nézzük, mintha ez történne körülöttünk. A kölcsön szó azt jelenti, hogy valamit úgy adunk másnak, hogy a vevő azt bizonyos időig használja, majd visszaadja. A kölcsön lényege a viszonzás. Voltaképpen az egész emberi élet egy nagy kölcsön. Életet kapunk, életet adunk. Sőt, rosszabb eset is van: pofonokat kapunk, pofonokat adunk. De jó dolgokat is kapunk, voltaképpen az egész életet kölcsönbe kapjuk hetven-nyolcvan évre, és aztán egy váratlan pillanatban visszaveszik. A lelkünk egyensúlyra lett teremtve. Bármikor kibillenhetünk, de máris keressük a visszabillenés lehetőségét. Ha túlságosan hajszoltak vagyunk, akkor pihenni kell. Ha sok gyerek zsibong körülöttünk, akkor keressük a nyugodt felnőtteket és fordítva. Minden egyensúlytalanság keresi a harmóniát bennünk. Kölcsönösségen alapul ez a világ.

Bővebben...
   

IGEHIRDETÉS ...Cseri Kálmán - 2016. július 17.

AZ ÉLŐ ISTEN

Alapige – Textus: Ézsaiás 37, 15-20

"Felment Ezékiás király az Úr házába és így imádkozott az Úrhoz:
Seregek Ura, Izráel Istene, aki a kerubokon ülsz! Egyedül te vagy a föld minden országának Istene! Te alkottad az eget és a földet. Uram, hajtsd hozzám füledet, és hallgass meg! Uram, nyisd ki szemedet, és láss! Halld meg Szanhérib minden beszédét, aki azért küldte ide ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent! Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai elpusztították a pogány népeket és országaikat, isteneiket tűzbe vetették, mert azok nem is voltak istenek, hanem csak emberi kéz alkotásai, fa és kő; ezért pusztíthatták el őket. De most te, Urunk, Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy egyedül az Úr!"

Imádkozzunk!

Istenünk, hálát adunk azért, hogy színed előtt állhatunk most. Köszönjük, hogy Krisztusra való tekintettel közel engedsz magadhoz minket, bűnösöket is.

Köszönjük gondviselő szeretetednek sok jelét, amivel az elmúlt héten is találkozhattunk.

Bővebben...
   

Az igazságra éhezők boldogsága....ZARÁNDOK ÚT!

Miért hívnak meg egy református lelkésznőt, házaspárt egy katolikus bencés zarándoklatra szolgálni, igét hirdetni? Miért vállalják, miért vesznek részt reformátusként egy katolikus zarándoklaton?! Mindkét kérdést feltették kíváncsi, aggódó vagy éppen értetlen barátaink, kollégáim. Most mégis sokkal inkább arról szeretnék írni, hogy mi történt ezen a nem mindennapi úton ebben a nem mindennapi felállásban.

A Szent Benedek Zarándoklat 13 éve kezdődött, amikor Csizmazia Bulcsú kezdeményezésére tizenketten legyalogoltak Pannonhalmáról Bakonybélen át Tihanyba a Szent Benedek ünnepre, július 11-ére. Idén már 140-en tették meg az utat, már Győrből indulva, mert pár éve bekapcsolták a zarándoklat útvonalába az itt található bencés közösséget is. Hét nap, 150 km.

 

Bővebben...
 

REFORMÁTUS FÉLÓRA...2016. július 13.

"De a ki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében." Jakab 1,25

Talán legkedvesebb József Attila sorom ez: "Ahol a szabadság a rend, mindig érzem a végtelent" Mintha Jakab levelének ezt a mondatát írta volna át. Az ember azt hiszi, hogy a szabadság abban áll, hogy megtehetek valamit, kinyílik minden ajtó, képessé válok lehetetlen dolgokra, de a szabadság valójában ott lesz erős, ott éljük meg igazán, ahol határok vannak, ahol korlátok épülnek. A szabadság, amely álomvilágba vezet, a törvényen kívüliségbe vezet bennünket, igazából szétszakítja a szabadság hálóját. Ha azt hisszük, hogy a lehetőségek tárházában kereskedünk, sosem leszünk szabadok. Mert a szabadság igazán a lehetetlenségek között születik meg.

Bővebben...
 
További cikkeink...

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


1. oldal / 73

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85
fejkep_gyomro02.jpg