Gyömrői Református Gyülekezet

Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál és a zörgetőnek megnyittatik.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Köszöntjük weblapunkon

Elhunyt Cseri Kálmán

Életének hetvennyolcadik évében, február 13-án megtért Teremtőjéhez Cseri Kálmán nyugalmazott református lelkipásztor.

Cseri Kálmán 1939. április 30-án született Kecskeméten, 1962-ben szerzett lelkészi oklevelet Budapesten. Cecén, majd a budahegyvidéki gyülekezetben volt segédlelkész, 1971-től nyugdíjba vonulásáig – harminckilenc éven át – a Budapest-Pasaréti Református Egyházközség lelkészeként szolgált.

„Fő törekvése az volt, hogy az örök evangéliumot a mai ember számára is érthetően hirdesse, lehetőleg szép magyar nyelven" – olvasható a több mint nyolcszáz igehirdetését hozzáférhetővé tevő weboldalon. Emellett számos bibliai témájú könyv szerzője, népszerű áhítatos könyve A kegyelem harmatja címmel jelent meg.

Augusztus 20-a alkalmából Magyar Érdemrend tisztikereszt kitüntetést vehetett át, idén januárban pedig a Károli Gáspár Református Egyetem tiszteletbeli doktora címet vehette át.

Bővebben...
 

Kettős jubileumot ünnepelünk

„Az évforduló emlékeztet célkitűzéseinkre: azt kell munkálnunk, hogy a keresztyének a hit élő forrásához, Isten kegyelméhez találjanak” – fogalmazott Bogárdi Szabó István püspök január 31-én Debrecenben.

A Magyar Református Egyház reformációi jubileumi évét megnyitó istentisztelet előtt az emlékév jelentőségéről és programjairól tartottak sajtótájékoztatót. „Reméljük, ezek találkozási felületet biztosítanak a reformáció örökségével, mely ma is megújíthat bennünket” – tette hozzá Fekete Károly tiszántúli püspök. Az eseményen részt vett Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár és Papp László debreceni polgármester is.

Bővebben...
   

Igehirdetés - Csűrös András 2017. január 29.

A HÍR

TEXTUS: Máté 10, 40.

"Aki titeket befogad, az engem fogad be, és aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött emgem"

A legenda szerint a marathoni csata után Pheidippidész nevű futó a csata helyszínétől elfutott Athénba, hogy hírül vigye a csata végkimenetelét. Győztünk! – mondta az athénieknek, majd holtan rogyott össze. Az ókori futó vitte a hírt, a nagy hírt, s ezért életét adta. Győztünk. Ma egy másik nagy hírről lesz szó. A nagy hírről, amit nekünk kell vinni a világba. „Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” (I. János 5, 4.)

1. Kiket küld ki? A küldés lényegének meghatározása.

Bővebben...
 

Nem titkolom el kegyelmedet!

Szabad-e nekünk a reformációt ünnepelni?

Lekció: Zsoltár 40: 8-12; 1Thessz 3

Imádkozzunk: Magasztalunk, mennyei atyánk, hogy megegyengetted az utat hozzánk kegyelmedből a mi Urunk Jézus Krisztusunk által. Ő testet öltött, közöttünk járt, megfeszíttetett, meghalt, feltámadott és most mennyei dicsőségedben a jobbodon ül, és ezt a hálaadásunkat és könyörgésünket is hathatóssá teszi előtted. Igen, az ő nevében jövünk hozzád hálát adni, érette és általa kérünk, hogy segíts meg bennünket minden szükségünkben. Kérünk, hogy Szent Lelked által pótold ki hitünk hiányait és készíts nekünk utat egymás szívéhez is, hogy mint megbékélt gyermekeid egymás iránt is szeretettel legyünk, egymásnak rendelkezésére álljunk minden jóval és igazsággal. Megvalljuk gyengeségeinket, önmagunkra hajló szívünk minden bűnét, kicsinyhitűségünket, szeretetlenségünket. De hisszük, hogy Krisztusért eltörlöd minden vétkünket, feloldozol és megszabadítasz és megújítasz az új emberben. Megnyitjuk hát szívünket, lelküket, hívunk szent hívással, várunk szent sóvárgással! Jöjj közénk Lelked által, áldj meg szent akaratod bősége szerint. Ámen

Textus:
Akkor azt mondtam: Ímé, jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben; ímé, nem tartom vissza ajkamat, te tudod, óh Uram! Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet; nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat.

Bővebben...
   

Mátraházi beszámoló....

Hideg, havas, borús napra ébredtünk. Az indulás napja, amikor a gyülekezettel a mátraházi üdülőbe készültünk a családi hétvégére. Ahogy teltek az órák és hallgattuk a híreket egyre izgatottabbak lettünk, hiszen mindenhonnan az jött, hogy járhatatlanná válnak lassan az utak, rosszak az útviszonyok, lassabb menetidővel közlekednek a buszok stb. Aztán mentek a telefonok érdeklődtünk a lelkipásztornál, közben röppentek az instant imák hogy mégis mindezek ellenére elindulhassunk. végül mindenki az indulás mellett dönt, kivisz minket az Úr a komfortzónánkból és mozgásra késztet. Indulj el,mert én jó dolgot készítettem neked, én előtted megyek és mindent elrendezek. az emberi látásunk rövidlátó, csak azt látja sokszor ami a közel van, nehéz messzebbre nézni. Kell a szemüveg , amin keresztül láthatjuk a távolabbi dolgokat, az Úr szemén keresztül minden nehézség, minden pillanatnyi gond át tud változni, lehetőséggé, pozitív tapasztalássá. ezt élhettem át én is ezen a hétvégén. A hó és hideg fenn már áldássá vált, főleg gyerekeink számára. a gyönyörű kilátás, ahonnan messzire elláthattunk mind isten csodálatos teremtő erejét visszhangozták.

A történet, amin keresztül közelebb kerülhettünk a gyülekezeti tagokkal egymáshoz, és jobban megismerhettük talán magunkat is a János evangéliumából a 9.részből a vakon született meggyógyítása volt.

Kisebb csoportokban beszélgethettünk az igéről, saját életünkben kutathattunk példák után.

Bővebben...
 
 

Cseri Kálmán - Igehirdetés 2017. január 22.

 

“HA AZ ÚR AKARJA…”

Lekció: Lukács 13,1-9

Alapige: Jakab 4,13-16

“Tehát akik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk; azt sem tudjátok, mit hoz a holnap! Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban: minden ilyen kérkedés gonosz.”

 

Imádkozzunk!

Köszönjünk, Istenünk, hogy jó pásztorunk voltál az elmúlt héten is. Köszönjük, hogy akkor is gondoskodsz rólunk, ha azt nem érdemeljük meg, akkor is ajándékokat adsz, ha eszünkbe sem jut, hogy megköszönjünk neked.

Köszönjük, hogy körülvettél oltalmaddal, elkészítetted az igét is akár táplálkoztunk azzal, akár nem. Köszönjük, hogy bármikor elérhettünk egyszerű imádságunkkal. Köszönjük, hogy közel vagy mindenkihez, akinek megtört a szíve, és aki téged keres és nálad keres oltalmat.

Bővebben...
 

BIBLIA MÚZEUM MEGNYITÓ

A legmodernebb könyv

A Biblia az a könyv, amelynek ismerete nélkül nem lennének keresztyén közösségek, sem európai és magyar kultúra – mondta Balog Zoltán, református lelkipásztor, az emberi erőforrások minisztere a Bibliamúzeum csütörtöki átadóján. A múzeum mintegy 300 négyzetméteren mutatja be a Biblia világát Budapest szívében, a Ráday utca 28. szám alatt.

Bővebben...
 

BIBLIA MÚZEUM MEGNYITÓ

A legmodernebb könyv

A Biblia az a könyv, amelynek ismerete nélkül nem lennének keresztyén közösségek, sem európai és magyar kultúra – mondta Balog Zoltán, református lelkipásztor, az emberi erőforrások minisztere a Bibliamúzeum csütörtöki átadóján. A múzeum mintegy 300 négyzetméteren mutatja be a Biblia világát Budapest szívében, a Ráday utca 28. szám alatt.

Bővebben...
 

Ökomenikus - imahét - KRISZTUS ÜNNEP

Krisztus kiengesztelő és megbékélésre hívó szeretete (2Kor 5,14-20) a témája a 2017-es ökumenikus imahétnek. Katolikusok, protestánsok és ortodoxok világszerte közösen imádkoznak a Krisztus-hívők egységéért január 15. és 22. között.

A keresztyének egységéért meghirdetett nyolc napos imamozgalmat az Egyházak Világtanácsa és a katolikus egyház közösen szervezi. Annak tematikáját a reformáció jubileumi évére Luther Márton szülőhazájában dolgozták ki. „Jó tudni, hogy a protestáns egyházak együtt imádkoznak ebben az esztendôben is a testvéregyházakkal, így a Katolikus Egyházzal is" – fogalmaz Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke és Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a magyar nyelvre lefordított imaheti füzet bevezetőjében.

Németország az idei témaadó

Luther Márton 1517-ben nyilvánossá tette 95 tételét, amelyben aggodalmát fejezte ki kora egyházának visszaélései miatt. A reformációnak, ennek a kulcsfontosságú eseménynek, amely évszázadokon át befolyásolta a nyugati egyház életét, kiindulópontja volt a protestáns felekezetek létrejöttének, 2017-ben lesz az ötszáz éves évfordulója. Németországi Protestáns Egyház (EKD) már 2008 óta készül erre az évfordulóra, minden évben más és más reformációi témára összpontosítva, mint például: reformáció és politika, vagy reformáció és oktatás. Az EKD különböző ökumenikus partnereit is meghívta, hogy segítsenek közösen emlékezni az 1517-es eseményekre.

Bővebben...
   

Újévi lelkészértekezlet Dunamelléken

 

Zsúfolásig megtelt a református templomok többsége karácsonykor. Idén ünnepeljük a reformáció ötszázadik és a II. Helvét Hitvallás négyszázötvenedik évfordulóját. Főjegyzőt, két esperest, valamint presbitériumokat választanak a Dunamelléki Református Egyházkerületben 2017-ben – a többi közt ezekről is szólt Bogárdi Szabó István református püspök az egyházkerület hagyományos újévi lelkészértekezletén Budapesten.

Az egyházkerület püspöke újévi beszédében köszönetet mondott a lelkipásztoroknak helytállásukért, fáradozásukért, hűségükért.
– Tisztában vagyok azzal, hogy ki-ki a saját szolgálatában roppant terheket hordoz – fogalmazott Bogárdi Szabó István.

Bővebben...
 

REFORMÁCIÓ - EMLÉKÉV - MEGNYITÓ

Egy asztal körül

„A reformáció egyszerre hálaadás és kritikus szembenézés önmagunkkal”

„A reformáció civilizációs korszakalkotó szerepe abban rejlik, hogy meghirdette az emberi gondolkodás szabadságát, az egyén méltóságát és felelősségét, minden ember egyenlőségét Isten szemében” – mondta Kövér László házelnök a reformációi emlékév állami megnyitóján.

A Művészetek Palotájában tartott, január 6-i ünnepélyes alkalmon részt vettek a protestáns egyházak és az állam képviselői is. A szervezők az „Egy asztal körül” címet adták a megnyitónak, ezzel is szimbolizálva a reformáció magyarságra gyakorolt hatását.

Bővebben...
 

...2017 van!

2017 van!
Csak ízlelgetem ezt az évszámot…Valami elmúlt, s valami elkezdődött.
Ami elmúlt, azon változtatni már nem tudunk… Ami előttünk van…, nos ott van lehetőségünk.
Azt olvassuk a Bibliában:
2Kor 5:17 Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.
Bővebben...
   

Cseri Kálmán - Igehirdetés 2017. január 1.

KIJELENTÉST KAPTAK

Alapige: Máté 2,12

"Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba."

Imádkozzunk!

Örökkévaló Istenünk, te kívül állsz az időn, mi pedig be vagyunk szorítva tér és idő korlátaiba, de köszönjük, hogy innen is adsz nekünk kitekintést az örökkévalóságba.

Magasztalunk téged, aki létének nincs kezdete és nincs vége.

Megvalljuk, hogy az életünket feldarabolja az idő. Neked adunk hálát azért, hogy elindulhatunk ennek az új esztendőnek az útján. Valljuk, Urunk, hogy csak a te nagy kegyelmed, hogy még nincs végünk.

Köszönjük, hogy abban, hogy ma reggel itt dicsőíthetünk téged együtt, és segítségül hívhatjuk a te nagy nevedet, benne van a te ígéreted is, hogy még terved van velünk. Köszönjük, ha még feladatokat készítettél a számunkra. Köszönjük, hogy ajándékokat készítettél el nekünk. Köszönjük különösen azt, hogy nem fogyott el a türelmed és még munkálkodni akarsz bennünk.

Bővebben...
   
További cikkeink...

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


1. oldal / 77

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85
artezi-kut-regi.jpg