Gyömrői Református Gyülekezet

Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál és a zörgetőnek megnyittatik.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Köszöntjük weblapunkon

Nagypénteki istentisztelet, hangversenny

Nagypéntek délelőtti istentiszteletünkön vonósnégyes előadásában Haydn: Krisztus hét szava a kereszten szólal fel, s így próbáljuk meg elmélyíteni hitünket, Jézussal való találkozásunkat


- "Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!"

- "Bizony mondom néked ma: velem leszel a paradicsomban."

- "Íme a te Fiad, Íme a te anyád!"

- "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?"

- "Jézus így szólt:  "Szomjúhozom!"

-  "Elvégeztetett!".

- "És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak - "Atyám, a te kezedbe teszem le lelkemet."

 

Nagycsütörtöki rendhagyó úrvacsorás istentisztelet

Nagycsütörtöki istentiszteletünkön asztalnál ülve fogunk úrvacsorát venni, így emlékezve az utolsó vacsorára. Alkalmunkon Dr. Békési Sándor teológiai professzor fog szolgálni. Egy-egy festmény kivetítésével és annak igei magyarázatával (úgynevezett „képmeditáció”) hozza közelebb hozzánk a Megváltót.

....a képek:

Mária és Erzsébet Találkozása....      Jézus...a sírban, angyallal....           Csók István: Úrvacsora


Képtalálat a következőre: „Mária és Erzsébet találkozása - festmény”Gyömrői Református Egyház fényképe.Képtalálat a következőre: „csók istván úrvacsora”

 

HÚSVÉTI PROGRAMJAINK

HÚSVÉTI PROGRAMJAINK

Április 9. 10.00          Virágvasárnapi istentisztelet

Április 13. 18.00         Nagycsütörtöki rendhagyó úrvacsorás istentisztelet

Nagycsütörtöki istentiszteletünkön asztalnál ülve fogunk úrvacsorát venni, így emlékezve az utolsó vacsorára. Alkalmunkon Dr. Békési Sándor teológiai professzor fog szolgálni. Egy-egy festmény kivetítésével és annak igei magyarázatával (úgynevezett „képmeditáció”) hozza közelebb hozzánk a Megváltót.

Április 14. 10.00         Nagypénteki istentisztelet, hangversennyel

Nagypéntek délelőtti istentiszteletünkön vonósnégyes előadásában Haydn: Krisztus hét szava a kereszten szólal fel, s így próbáljuk meg elmélyíteni hitünket, Jézussal való találkozásunkat. Az istentisztelet alatt lesz gyerekfelügyelet!

Bővebben...
   

VIRÁGVASÁRNAP - Cseri Kálmán Igehirdetés

 

JÉZUS SÍRT

Alapige: Lukács 19,41-48

Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak; földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét."

Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik: "Meg van írva: És az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek."

Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék; de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép - hallgatva őt - rajongott érte.

Bővebben...
   

Igehirdetés - Csűrös András 2017. március 19.

LEKCIÓ: JÁNOS 18, 28-40. TEXTUS: MÁTÉ 27. 24-26.

Kedves Testvérek!

Egy magát megnevezni nem kívánó városban a polgármestert a sok helyi „Döntésképtelen Károlynak” csúfolta. Elég hosszú név, de egyben érdekes is. Ma Pilátusról lesz szó, aki közel sem volt egy „döntésképtelen Károly”, mégis történetünkben nem tud egyről a kettőre jutni.

Két hete a római századosról, múlt héten Pilátus feleségéről, most pedig Pilátusról lesz szó. Így körbe is jártuk a Passiótörténet római, pogány mellékszereplőit. A százados látta és hitt, Pilátus felesége gyötrődött miatta álmában, és vallotta, hogy ártatlan. Pontius Pilátus pedig beszélt vele, látta és hallotta. Hármójuk közül neki adatott a legtöbb, s ehhez képest ő jutott a legkevesebbre. Egy olyan életről van szó, amely nem tud egyről a kettőre jutni…

Bővebben...
 

Igehirdetés - Csűrös András 2017. március 12


LEKCIÓ: JÓB 4, 12-17. TEXTUS: MÁTÉ 27, 19.

 

Kedves Testvéreim! (Az elmúlt héten az interneten sorra keringett egy videó, miszerint a BBC élő adásában egy külpolitikai szakértővel készítettek riportot. A komoly interjú közben a szakértő gyermekei bejöttek az adásba, majd a felesége is berontott és gyorsan kirángatta a gyerekeket. Feleségem jót kacagott ezen a videón, én inkább ideges lettem tőle, mert hasonló esetek jutottak eszembe. Munka közben jelenik meg a család, s ez történt Pilátussal is.)

Múlt héten kezdődött sorozatunk, a Passió mellékszereplői, folytatódik ma. Szorosan illeszkedik előző vasárnapi témánkhoz, a római századoshoz. Hiszen ebben a történetben a katona után egy újabb pogány jelenik meg, s szinte ugyanazt mondják „igaz ember volt”. Érdekes, hogy Pilátus felesége az egyetlen római nő, aki megszólal az evangéliumokban.

Bővebben...
 

LELKÉSZBEIKTATÁS 2017. FEBRUÁR 26.

Élő szövet

Jakus Ágnes

Nemrégiben iktatták be hivatalába Csűrös András Jakab lelkipásztort a gyömrői református gyülekezetben. Nejével, Csűrös-Varga Vanda beosztott lelkésszel együtt nagy lehetőségek előtt álló közösség pásztorlását kezdték el – nyilatkozta portálunknak a gyülekezetvezető.

Iskolalelkészből lett gyülekezeti lelkész Csűrös András, aki feleségével és akkor másfél éves gyermekükkel együtt tavaly nyár elején költöztek a Pest megyei Gyömrőre a helyi református gyülekezet meghívására.
Munkahelyváltás, új otthon kialakítása és az új szolgálat kihívásai előtt állt a fiatal család, mégsem viselte meg őket nagyon a változás – számolt be a Parókia portálnak Csűrös András, aki addig a budafoki református gyülekezet általános iskolájában látta el a lelkészi teendőket. „Nehéz volt elbúcsúznunk korábbi, szeretett gyülekezetünktől. Szerettem intézményi lelkész lenni, és nem fontolgattuk, hogy eljövünk Budafokról, ahol a feleségem is beosztott lelkészként szolgált. Ám miután megkeresett minket a gyömrői református gyülekezet, többször ellátogattunk ide, és megszerettük ezt a várost, a közösséget, a templomot. Isten folyton megerősítette ezt a jó érzésünket, Igék és mindenféle egyezés által, úgyhogy örömmel és lelkesedéssel jöttünk.”

Bővebben...
   

Igehirdetés - Csűrös Varga Vanda 2017. március 5.

Lekció: Ézsaiás 40: 3-5

Alapige: Lukács 23:47.

"Amikor a százados látta, ami történt, dicsőítette Istent, és így szólt: "Ez az ember valóban igaz volt."

Kedves Testvérek!

A böjt első vasárnapján vagyunk, bármennyire is döbbenetes – legalábbis nekem. Ilyenkor a keresztény ember automatikusan a Húsvétra tekint és önmagára, készülődik. Segítve készülődésünket a böjti vasárnapokon a Húsvéti történet mellékszereplőit vesszük majd sorra. Mai napon a kereszt tövében álló századossal nyitjuk meg a sorozatot.

Bővebben...
 

LELKÉSZBEIKTATÁS 2017. FEBRUÁR 26.

dr. Szabó István püspök úr megáldja a lelkész-házaspárt az ünnepélyes beiktatás alkalmából.

   

Igehirdetés - Csűrös András 2017.

LEKCIÓ: Apostolok Cselekedetei 3, 1-10.

TEXTUS: II. Timótheus 1, 7.

"Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

A hosszabb Igeszakasz, amit felolvastam, az egyik kedvenc bibliai történetem. Azt gondolom, minden benne van, s ha a Biblia lapjai közül csak ez az egy maradt volna meg, valami furcsa módon, én akkor is szívesen lennék keresztyén. Nagyon szép a magyar vonatkozása is, hiszen Károli Gáspár innen vette a gondolatát a Bibliája elejére. „Ezüstöm és aranyom nincsen, amim van, azt adom neked, ti. egy magyar nyelvű Bibliát.”

Az elmúlt héten a konfirmáción és a felnőttkonfirmáción is a Szentlélekhez érkeztünk el. A felnőttek között komoly kérdéseket vetett föl, hogy Ő miképpen személy, a gyerekeknél pedig gyanúsan nem volt kérdés, ami bennem vetett fel komoly kérdéseket.

Ma a Szentlélek pár velejáróját nézzük meg, amely úgy kíséri Őt el, mint királyt a testőrség, vagy a pápát a svájci gárdisták. Adná magát, hogy Igénk kapcsán külön beszéljek az erő, a szeretet és a józanságról. Ám inkább arról szólnék, hogy e három egymás mellett van, s kiegészítően hat egymásra.

Bővebben...
 

Igehirdetés - Csűrös András 2017.

LEKCIÓ: I. Mózes 19, 1-6. 9.-17.

TEXTUS: Lukács 6, 47-49. és 7, 1-10.

Szeretett Testvéreim! Két hosszú Igeszakasz néz farkasszemet egymással. Mindkettő történetnek a nyitánya, hogy egy-egy ember részt vesz egy város életében. Mind a kettő ember fontos Istennek. Az egyik városban viszont az Istennek fontos ember még családját is elveszíti, a másikban pedig nagy hírű lesz hitéről, és becsben tartják őt. Nézzük meg, miképpen szólít meg minket Isten a két életút közti feszültség által!

Bővebben...
     

Elhunyt Cseri Kálmán

Életének hetvennyolcadik évében, február 13-án megtért Teremtőjéhez Cseri Kálmán nyugalmazott református lelkipásztor.

Cseri Kálmán 1939. április 30-án született Kecskeméten, 1962-ben szerzett lelkészi oklevelet Budapesten. Cecén, majd a budahegyvidéki gyülekezetben volt segédlelkész, 1971-től nyugdíjba vonulásáig – harminckilenc éven át – a Budapest-Pasaréti Református Egyházközség lelkészeként szolgált.

„Fő törekvése az volt, hogy az örök evangéliumot a mai ember számára is érthetően hirdesse, lehetőleg szép magyar nyelven" – olvasható a több mint nyolcszáz igehirdetését hozzáférhetővé tevő weboldalon. Emellett számos bibliai témájú könyv szerzője, népszerű áhítatos könyve A kegyelem harmatja címmel jelent meg.

Augusztus 20-a alkalmából Magyar Érdemrend tisztikereszt kitüntetést vehetett át, idén januárban pedig a Károli Gáspár Református Egyetem tiszteletbeli doktora címet vehette át.

Bővebben...
 

Kettős jubileumot ünnepelünk

„Az évforduló emlékeztet célkitűzéseinkre: azt kell munkálnunk, hogy a keresztyének a hit élő forrásához, Isten kegyelméhez találjanak” – fogalmazott Bogárdi Szabó István püspök január 31-én Debrecenben.

A Magyar Református Egyház reformációi jubileumi évét megnyitó istentisztelet előtt az emlékév jelentőségéről és programjairól tartottak sajtótájékoztatót. „Reméljük, ezek találkozási felületet biztosítanak a reformáció örökségével, mely ma is megújíthat bennünket” – tette hozzá Fekete Károly tiszántúli püspök. Az eseményen részt vett Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár és Papp László debreceni polgármester is.

Bővebben...
   
További cikkeink...

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


1. oldal / 77

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85
artezi-kut_kicsi.jpg