Gyömrői Református Gyülekezet

Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál és a zörgetőnek megnyittatik.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Köszöntjük weblapunkon

Felmegyek az én atyámhoz - Áldozócsütörtök - Joó Sándor

Lekció:

Alapige

“Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.”

Ez az Ige, amit most fölolvastam, részlete annak a jelenetnek, ami húsvét reggelén játszódott le Arimathiai József kertjében, ahol Mária Magdaléna Jézust a sírban kereste és nem találta. És amikor efölött bánkódva sírdogált, egyszerre maga Jézus állt meg a háta mögött és megszólította. Mária, amint felismerte az Urat, nyilván kinyújtotta felé a karjait, hogy megragadja, mert Jézus ekkor mondja neki: “Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.” Most csak ezt az egyetlen verset szeretném kiragadni az egész történetből, mert Jézusnak ebben a mondatában benne van a mennybemenetel egész titka: a látszólagos szomorúság is, meg a valóságos öröme is. A látszólagos megszegényedése és valóságos meggazdagodása.

Tehát: áldása! Lássuk hát.

Bővebben...
 

Gyökössy Endre: A jól zörgetés titka

"Batyum : a legsúlyosabb Nincsen,

Utam: a nagy Nihil, a Semmi,

A sorsom: menni,menni,menni,

S az álmom: az Isten.

 

Vele szeretnék találkozni

Az álmommal, nagy bolond hitben

S csak annyit szólni: Isten,Isten,

S újból imádkozni."

(Ady Endre)

 

A zörgetők két típusát ismertem meg: a türelmetleneket és a türelmeseket.

Bővebben...
   

Igehirdetés - Anyáknap Csűrös András 2017. május 7.

LEKCIÓ: II. Királyok 4, 1-7. TEXTUS: Mikeás 6, 8.

„Cselekedd az igazságot, szeresd az irgalmasságot és alázd meg magad, és az Istennel járj!”

 

Kedves Testvérek! Ma, anyák napján úgy szólok hozzátok, hogy az édesanyákhoz szólok, de közben, a többiek is meríthetnek erőt mindazokból, amit Isten üzen nekünk. Nehéz kihívás, de az Ige kibontása segít ebben.

Ma kedves anyukák, kedves szülőséggel megáldott emberek és kedves feladattal kitüntetett keresztyének: Isten programot ad nekünk. De ez a program nem fog lejárni, mint a mosógépé, hanem egész életünkre kihat és használható. Keressük a jót. Mikor először egy kisbabát kezünkbe tartunk, akkor rájövünk, hogy ez a világ legnehezebb teremtménye. Pont azért, mert annyira könnyű. És arra gondolunk, annyira könnyű lesz elrontani is. De ne félj. Az Úr is kutatja és keresi az életed alakulását. Bízd rá gyermekedet, bízd rá a jövődet, bízd rá életedet. Cselekedd az igazságot!

Bővebben...
   

Az igazi gyógyulás

Jöhetünk a betegségeinkkel, fájdalmainkkal, megtört kapcsolatainkkal, önpusztító szenvedélyeinkkel, kínzó hiányainkkal.

Lekció: Zsoltárok  115

Textus: 
Az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között. Mindnyájan egy akarattal együtt voltak a Salamon-csarnokban, de mások nem mertek hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket.
Az Úr pedig egyre növelte a hívők számát férfiak és nők sokaságával.
A betegeket is kivitték az utcákra, ágyakra és fekvőhelyekre tették le őket, hogy amikor Péter arra jár, legalább az árnyéka érje valamelyiküket.
Összegyűlt a Jeruzsálem körüli városok népe is, hoztak betegeket és tisztátalan lelkektől gyötörteket, akik mind meggyógyultak.
Apostolok Cselekedetei 5,12-16
Bővebben...
 

Nagypénteki istentisztelet, hangversenny

Nagypéntek délelőtti istentiszteletünkön vonósnégyes előadásában Haydn: Krisztus hét szava a kereszten szólal fel, s így próbáljuk meg elmélyíteni hitünket, Jézussal való találkozásunkat


- "Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!"

- "Bizony mondom néked ma: velem leszel a paradicsomban."

- "Íme a te Fiad, Íme a te anyád!"

- "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?"

- "Jézus így szólt:  "Szomjúhozom!"

-  "Elvégeztetett!".

- "És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak - "Atyám, a te kezedbe teszem le lelkemet."

 

Nagycsütörtöki rendhagyó úrvacsorás istentisztelet

Nagycsütörtöki istentiszteletünkön asztalnál ülve fogunk úrvacsorát venni, így emlékezve az utolsó vacsorára. Alkalmunkon Dr. Békési Sándor teológiai professzor fog szolgálni. Egy-egy festmény kivetítésével és annak igei magyarázatával (úgynevezett „képmeditáció”) hozza közelebb hozzánk a Megváltót.

....a képek:

Mária és Erzsébet Találkozása....      Jézus...a sírban, angyallal....           Csók István: Úrvacsora


Képtalálat a következőre: „Mária és Erzsébet találkozása - festmény”Gyömrői Református Egyház fényképe.Képtalálat a következőre: „csók istván úrvacsora”

   

HÚSVÉTI PROGRAMJAINK

HÚSVÉTI PROGRAMJAINK

Április 9. 10.00          Virágvasárnapi istentisztelet

Április 13. 18.00         Nagycsütörtöki rendhagyó úrvacsorás istentisztelet

Nagycsütörtöki istentiszteletünkön asztalnál ülve fogunk úrvacsorát venni, így emlékezve az utolsó vacsorára. Alkalmunkon Dr. Békési Sándor teológiai professzor fog szolgálni. Egy-egy festmény kivetítésével és annak igei magyarázatával (úgynevezett „képmeditáció”) hozza közelebb hozzánk a Megváltót.

Április 14. 10.00         Nagypénteki istentisztelet, hangversennyel

Nagypéntek délelőtti istentiszteletünkön vonósnégyes előadásában Haydn: Krisztus hét szava a kereszten szólal fel, s így próbáljuk meg elmélyíteni hitünket, Jézussal való találkozásunkat. Az istentisztelet alatt lesz gyerekfelügyelet!

Bővebben...
   

VIRÁGVASÁRNAP - Cseri Kálmán Igehirdetés

 

JÉZUS SÍRT

Alapige: Lukács 19,41-48

Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak; földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét."

Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik: "Meg van írva: És az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek."

Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék; de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép - hallgatva őt - rajongott érte.

Bővebben...
   

Igehirdetés - Csűrös András 2017. március 19.

LEKCIÓ: JÁNOS 18, 28-40. TEXTUS: MÁTÉ 27. 24-26.

Kedves Testvérek!

Egy magát megnevezni nem kívánó városban a polgármestert a sok helyi „Döntésképtelen Károlynak” csúfolta. Elég hosszú név, de egyben érdekes is. Ma Pilátusról lesz szó, aki közel sem volt egy „döntésképtelen Károly”, mégis történetünkben nem tud egyről a kettőre jutni.

Két hete a római századosról, múlt héten Pilátus feleségéről, most pedig Pilátusról lesz szó. Így körbe is jártuk a Passiótörténet római, pogány mellékszereplőit. A százados látta és hitt, Pilátus felesége gyötrődött miatta álmában, és vallotta, hogy ártatlan. Pontius Pilátus pedig beszélt vele, látta és hallotta. Hármójuk közül neki adatott a legtöbb, s ehhez képest ő jutott a legkevesebbre. Egy olyan életről van szó, amely nem tud egyről a kettőre jutni…

Bővebben...
 

Igehirdetés - Csűrös András 2017. március 12


LEKCIÓ: JÓB 4, 12-17. TEXTUS: MÁTÉ 27, 19.

 

Kedves Testvéreim! (Az elmúlt héten az interneten sorra keringett egy videó, miszerint a BBC élő adásában egy külpolitikai szakértővel készítettek riportot. A komoly interjú közben a szakértő gyermekei bejöttek az adásba, majd a felesége is berontott és gyorsan kirángatta a gyerekeket. Feleségem jót kacagott ezen a videón, én inkább ideges lettem tőle, mert hasonló esetek jutottak eszembe. Munka közben jelenik meg a család, s ez történt Pilátussal is.)

Múlt héten kezdődött sorozatunk, a Passió mellékszereplői, folytatódik ma. Szorosan illeszkedik előző vasárnapi témánkhoz, a római századoshoz. Hiszen ebben a történetben a katona után egy újabb pogány jelenik meg, s szinte ugyanazt mondják „igaz ember volt”. Érdekes, hogy Pilátus felesége az egyetlen római nő, aki megszólal az evangéliumokban.

Bővebben...
 

LELKÉSZBEIKTATÁS 2017. FEBRUÁR 26.

Élő szövet

Jakus Ágnes

Nemrégiben iktatták be hivatalába Csűrös András Jakab lelkipásztort a gyömrői református gyülekezetben. Nejével, Csűrös-Varga Vanda beosztott lelkésszel együtt nagy lehetőségek előtt álló közösség pásztorlását kezdték el – nyilatkozta portálunknak a gyülekezetvezető.

Iskolalelkészből lett gyülekezeti lelkész Csűrös András, aki feleségével és akkor másfél éves gyermekükkel együtt tavaly nyár elején költöztek a Pest megyei Gyömrőre a helyi református gyülekezet meghívására.
Munkahelyváltás, új otthon kialakítása és az új szolgálat kihívásai előtt állt a fiatal család, mégsem viselte meg őket nagyon a változás – számolt be a Parókia portálnak Csűrös András, aki addig a budafoki református gyülekezet általános iskolájában látta el a lelkészi teendőket. „Nehéz volt elbúcsúznunk korábbi, szeretett gyülekezetünktől. Szerettem intézményi lelkész lenni, és nem fontolgattuk, hogy eljövünk Budafokról, ahol a feleségem is beosztott lelkészként szolgált. Ám miután megkeresett minket a gyömrői református gyülekezet, többször ellátogattunk ide, és megszerettük ezt a várost, a közösséget, a templomot. Isten folyton megerősítette ezt a jó érzésünket, Igék és mindenféle egyezés által, úgyhogy örömmel és lelkesedéssel jöttünk.”

Bővebben...
   

Igehirdetés - Csűrös Varga Vanda 2017. március 5.

Lekció: Ézsaiás 40: 3-5

Alapige: Lukács 23:47.

"Amikor a százados látta, ami történt, dicsőítette Istent, és így szólt: "Ez az ember valóban igaz volt."

Kedves Testvérek!

A böjt első vasárnapján vagyunk, bármennyire is döbbenetes – legalábbis nekem. Ilyenkor a keresztény ember automatikusan a Húsvétra tekint és önmagára, készülődik. Segítve készülődésünket a böjti vasárnapokon a Húsvéti történet mellékszereplőit vesszük majd sorra. Mai napon a kereszt tövében álló századossal nyitjuk meg a sorozatot.

Bővebben...
 

LELKÉSZBEIKTATÁS 2017. FEBRUÁR 26.

dr. Szabó István püspök úr megáldja a lelkész-házaspárt az ünnepélyes beiktatás alkalmából.

 
További cikkeink...

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


1. oldal / 78

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/refgyomro/data/www/refgyomro.hu/modules/mod_random_image/helper.php on line 85
Kokusz-kehely(1).jpg